Sinteso   > Kontrolni Paneli

Sinteso paneli

Jednostavano rukovanje – brz i lak pristup svim funkcijama
Opasne situacije su stresne situacije. Takve situacije zahtevaju brzu reakciju kako bi se spasili životi. Prema tome sigurnosne tehnologije bi trebale biti razumljive i lake za rukovanje. Od esencijalne je važnosti da centrale prikazuju infomacije na razumljiv način.

Treba istaći

 • Standardizovan koncept rukovanja za sve centrale, požarne terminale i paralelne terminale
 • Logično rukovanje na bazi menija
 • Interaktivan rad
 • Jednostavno, sigurno, rukovanje bez stresa u slučaju oglašavanja alarma
 • Dodatni nivoi sigurnosti
 • Različiti koncepti alarma za upotrebu više različitih korisnika
 • Različiti nivoi pristupa za različite profile korisnika
 • Sveobuhvatan pregled u bilo koje vreme, bilo gde – zahvaljujući daljinskom pristupu i SintesoView


 1. Ekran sa osvatljenjem (LCD ekran sa osam redova sa 40 karaktera) koji prikazuje tekstualne infomacije o trenutnim događajima (vrsta događaja, mesto događaja, opis mera, status rada itd.). Pritom, daje i instrukcije za rad u slučaju oglašavanja alarma i omogućava lako rukovanje korišćenjem tastera za navigaciju.
 2. Ekran alarma, kad se alarm oglasi ekran postaje crven
 3. Četiri LED i ekrana koji se mogu programirati
 4. Direktne operacije u zavisnosti od stanja
 5. Dva radna tastera sa LED svetlima, pojedinačno programabilna
 6. Tasteri za "Nečujni alarm", "Potvrda" poruke i poruku " Restovanje "
 7. Taster za pregled poruka sa alarma
 8. Taster za navigaciju i ulazak u meni za LCD
 9. Tastatura za unos brojeva i slova, za slučajeve kao što su unos lozinke, personalizovanog teksta itd.
10. Tasteri sa funkcijama za organizovanje alarma
11. Ekran za upozorenja
12. Dodatni tasteri
13. Opcioni štampač događaja


Kontrolni paneli koji se mogu umrežavati

Sinteso protiv požarna centrala
Karakteristike novo razvijenih protivpožarnih centrala su:

 • Njihova jednostavnost u rukovanju koja se lako uči
 • Jasna dodela tastera sa funkcijama
 • Detaljna lista događaja kao i meni lak za korišćenje
Kao rezultat toga, moguće je izolovati detektore požara, promeniti režim, potvrditi događaj i brzo i lako očitati lokaciju događaja sa kontrolnog panela.
Tekst za intervenisanje može se programirati tako da olakša ispravan odgovor na dati događaj.


img

Sinteso protivpožarna centrala FC2020

FC2020 – protivpožarna centrala za primenu malih razmera

Dizajn protivpožarne centrale FC2020 je veoma mali i kompaktan i može se u potpunosti umrežiti uz pomoć Ethernet-a.
Može se povezati maksimalno 252 FDnet uređaja, kao što su detektori požara, alarmni uređaji i paralelni terminali. Mogu biti distribuirani na do četiri FDnet petlje ili osam linija.
Putem FCnet-a FC2020 se može umrežiti sa Sinteso™ centralom koji su istog dizajna ili su jače.
FC2020 je naročito pogodan za sledeću primenu:
 • Male hotele
 • Radionice
 • Banke i poštanske filijale
 • Muzeje
 • Male industriske hale
 • Staračke domove
 • Škole

Zajedničke karakteristike:

 • 2 petlje za maksimum 252 adrese
 • Dimenzije ormara (ŠxVxD): 430 x 398 x 160 mm


Proizvod, katalog

Opis, sastoji se od

Napajanje

Kapacitet baterije

FC2020-AZ

- Standardno kućište

70 W

2x12 Ah

FC2020-EZ

- Standardno kućište

- 24 grupe LED

70 W

2x12 Ah

FC2020-AA

- Konforno kućište

150 W

2x26 Ah

FC2020-AE

- Konforno kućište

- 48 grupe LED

150 W

2x26 Ahimg

Sinteso protivpožarne centrale FC2040

FC2040 – protipožarni paneli za primenu srednjih razmera

Protivpožarne centrale FC2040 su pravi izbor za korišćenje u prostorima srednje veličine.Podržava do 504 FDnet uređaja koji mogu da se povežu na do osam FDnet petlji ili 16 linija.
Ovo daje jak osnov za zaštitu zgrada srednje veličine. Pošto se FC2040 može umrežiti može se koristiti i za nadgledanje velikog kompleksa zgrada. Neki primeri praktične upotrebe su:
 • Industrijske hale srednje veličine
 • Administrativne zgrade i zgrade sa kancelarijama
 • Tržni centri
 • Bolnice srednje veličine
 • Hotelski kompleks
 • Univerzitetski kompleks

Zajedničke karakteristike:

 • 4 petlje za maksimum 504 adrese
 • Dimenzije ormara(ŠxVxD): 430 x 796 x 160 mm


Proizvod, katalog

Opis, sastoji se od

Napajanje

Kapacitet baterije

FC2040-AA

- Konforno kućište

150 W

2x26 Ah

FC2040-AE

- Konforno kućište

- 48 grupe LED

150 W

2x26 Ah

FC2040-AG

- Konforno kućište

- 96 grupe LED

150 W

2x26 Ahimg

Sinteso protivpožarne centrale FC2060

FC2060 – protivpožarne centrale za upotrebu velikih razmera

Modularna protivpožarna centrala FC2060 je idealno rešenje za uvođenje nove ili modernizovanje starih sistema protipožarne zaštite velikih razmera. Njena modularna struktura omogućava povezivanje po četiri petlje. Mogu se integrisati do pet modularnih bus kartica. Što znači da se FC2060 može proširiti na do 25 petlji i 56 linija ponaosob, tako podržavajući više od 1500 uređaja.
Kao rezultat toga centrala nudi maksimum fleksibilnosti i otvara nove mogućnosti – posebno kada se poveže preko FCnet stanica. Moguće načini upotrebe uključuju:
 • Velike industrijske fabrike
 • Velike kancelarijske komplekse
 • Kompletne industrijske komplekse

Karakteristike centrala:

 • Karakteristike centrala:
 • Dimenzije ormara(ŠxVxD): 430 x 796 x 160 mm


Proizvod,katalog

Opis, sastoji se od

Napajanje

Kapacitet baterije

FC2060-AA

- Konforno kućište
- Kontrolna jedinica sa 48 LED grupa

150 W

2x45 Ahimg

Sinteso protivpožarne centrale FC2080

FC2080 – protipožarne centrale za upotrebu veoma velikih razmera i u slučajevima kada se zahteva visok stepenom bezbednosti

Modularna protivpožarna centrala FC2080 osigurava najviši nivo bezbednosti i fleksibilnost veoma velikih sistema protivpožarnih detektora i primenu u slučajevima kada se zahteva visok stepenom bezbednosti.

FC2080 nudi višestruke redudante i držače za do 37 modularnih bus kartica. Može se instalirati maksimalno 30 FDnet linijskih katica za 120 petlji sa ukupno do 5000 perifernih uređaja i detektora.
Kao dodatak, FC2080 se lako može opremiti sa kolektivnim i MS9i linijskim karticama kao i sa I/O karticama.
Ovo otvara novu dimenziju protipožarne zaštite prilikom primene u objektima kao što su:
 • Aerodromi
 • Fabrike za proizvodnju hemikalija i farmaceutskih proizvoda
 • Data centri
 • Elektrane

Zajedničke karakteristike

 • 120 petlji za maksimum 5000 adresa
 • Dimenzije ormana (ŠxVxD): 2,204 x 601 x 615 mm


Proizvod,katalog

Opis, sastoji se od

Napajanje

Kapacitet baterije

FC2080

Samostojeći orman

opt. 2x450 W

opt. 2x100 AhCentrale koje mogu da se umreže

Sinteso protivpožarni terminali
Pošto protivpožarni terminali na svojim displejima pokazuju iste informacije kao i centrale, oni omogućavaju transparentnost u radu i stabilan rad sistema. Ovo je naročito važno, na primer, u slučaju dodavanja dodatnih protivpožarnih terminala u različitim zgradama koje su na određenoj udaljenosti od centrala. U tim slučajevima osoblje može brže reagovati na greške i alarme bez potrebe da idu čak do centrale.
Na ovaj način se osigurava jednostavan, siguran i rad bez stresa u slučaju da se alarm oglasi i samim tim omogućava bržu intervenciju.


img

FT2040 – protipožarni terminali za daljinsko rukovanje

Protivpožarni terminali FT2040 menjaju protivpožarne centrale, preslikavajući ekran i funkcije centrala sa kojima su umreženi. Na ovaj način omogućava isti rad u sistemu kao i centrale što je veoma praktično prilikom dodadavanja narednih operativnih terminala na određenoj udaljenosti od central, na primer u prostorije obezbeđenja ili na recepciju. Kako bi se osoblju omogućilo da brzo reaguje na alarme i greške sa radnih mesta bez potrebe da odlaze do centrale.
Zajedničke karakteristike:
 • Zajednička kontrolna jedinica
 • Mogućnost odvojenogDC ulaza za napajanje od 24 V
 • Mogućnost redudantnog DC ulaza za napajanje od 24 V
 • Mogućnost umrežavanja putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet
 • Napajanje: 70 W (opciono)
 • Kapacitet baterije: maksimum 2x7 Ah
 • Dimenzije ormara(ŠxVxD): 430 x 398 x 80mm

Proizvod, katalog

Opis, sastoji se od

FT2040-AZ

- Ekološko kućište

FT2040-EZ

- Ekološko kućište

- 24 LED groupa