Kontrola pristupa > SiPass Integrated

SiPass integrated – Uvod

SiPass integrated je moćan i skoro beskonačno fleksibilan sistem za kontrolu pristupa koji omogućava veoma visok nivo bezbednosti sa bezkompromisnom pogodnostima i lakoćom korišćenja za korisnike sistema.Ključne karaktristike softvera

SiPass integratedsadržii sve karaktreistike kontrole pristupa koje bi ste očekivali – kao što su DESfire šifrovanje, podrška čitanju otisaka prstiju, podrška za GSM modeme, pravljenje rasporeda, ručno obaranje sistema, dinamički grafički ekran za prikazivanje statusai funkcija arhiviranja i obnove celog sistema – kao i mnoge druge napredne karakteristike.

Najvažnije karakteristike:

 • Jednostavna integracija sa SPC i Sintony sistemom detekcije provale
 • Interaktivno izveštavanje
 • Podela ovlašćenja operatera
 • Kontrola podataka korisnika kartica
 • Kontrola pratnje
 • Napredno sigurnosno programiranje (ASP)
 • Potpuna dostupanost


Sledeće karakteristik su one koje kupci smatraju najinteresantnijim:

Accordions

SiPass integrated Exploreromogućava brzu identifikovanje i ocenu dešavanja u sistemu. Softver poseduje sredstvo za kreiranje vizuelnih online izveštaja, izveštaje o infomacijama iz baze podataka, izveštavanje o infomacijama iz audit-trail-a, sposobnost da radi više izveštaja istovremeno, napredne opcije za filtriranje, napredni kriteriumi za pretragu i padajući meni za lakšu preglednost.
Sistem nudi mogućnost dobijenja izveštaja na jedan klik mišem, poseduje strukturu infomacija koja je veoma podesivai ciljano sortiranje informacija. Takođe je moguće u sitemu definisati liste ljudi koje je neophodno nadgledati i koje će kao takve sistem obeležitijer mogu predstavljati rizik za bezrednost.
SiPass integrated nudi operaterima sitema mogućnost da kreiraju više prozora za praćenje nastalih promena kako bi filtrirali događaje. Beleženja audit-trail-a osigurava da sve pormene u bazi podataka budu detaljno zabeležene. Tačne promene se u isto vreme zabeležene i prikazane na ekranu, uključujući i podatak o operateru koji je načinio promene.
Funkcionalnost čini SiPass integrated veoma pogodnim za segment tržišta na kome postoje strogi zahtevi za mogućnošću praćenja svih promena nastalih u sistemu. Verzije SiPass integrated od MP2.4 mogu se koristiti za pravljenje sistema kontrole pristupa koji su u skladu sa 21 CRFdeo 11.
SiPassintegrated sadrži standardan sistem za upravljanje alarmom koji omogućava konfiguraciju do 1000 alarma koji imaju neki nivo prioriteta. Kako bi se omogućilo brže rukovanje, alarmi su prikazani i grafički istaknuti u skladu sa prioritetima. Takođe nudi mogućnot da se podešavanja za alarm prilagode potrebama i pruže podršku u radu obezbeđenju.
Osnovna svrha zabrane naknadnog polaskajeste da spreči korišćenje iste kartice kako bi se pristupilo nekom prostoru dva puta za redom. Ulaz u i izlaz iz prostorije sa zabranom naknadnog prolaska moraju se poklapati u suprotnom sledeći ulaz ili izlaz bi mogao biti zabranjen.
Zabrana naknadnog prolaska takođe omogućava i vršenje brojanja, koja obezbeđuje tačnost prebrojavanja koliko i kojih radnika je u kojoj prostoriji u određeno vreme, infomacije koje bi mogle biti krucijalne u hitnom slučaju. SiPass integrated takođe uključuje formiranje radnih grupa sa karakteristikama zabrane naknadnog prolaska, što znači da kada se jednom postavi oblast sa zabranom naknadnog prolaska moguće je kontrolisati koliko ljudi iz određene radne grupe može da se nađe u datom prostoru u određenom vremenu.
Ovo može da se izvede, a da u isto vreme celokupan prostora i dalje ima ograničen pristup.
Podela se može koristiti kako bi se razdvojila ovlašćenja operatera tako da operateri imaju pristup samo poljima za čije održavanje su zaduženi. Sistem može kontrolisati koje korisnike kartica, jedinice, FLN uređaje i vremenski periodi može modifikovati koji operater. Struktura padajućeg menija omogućava lakše razgledanje i odabir odgovarajućih ovlašćenja neophodnih za rad određenog operatera.
Kada se podela vrši na osnovu korisnika kartice moguće je ograničiti pristup samo polju u kome se nalazi određena radna grupa i/ili na sama na polja koja se odnose na korisnika kartice i posetioce. Kao rezultat imamo veći nivo kontrole sigurnosti informacija i mogućnost da se spreči nedozvoljeno dodeljivanje privilegija pristupa.
Unos podataka korisnika kartice u sistem SiPass integrated je lak proces. Ukoliko je to potrebno, možete dodeliti više kartica jednom korisniku. Alatka za dizajniranje lične stranice korisnika,omogućava da izgled stranice bude veoma fleksibilan i to postiže uz pomoć opcije drag-and-drop, uključujući podešavanje parametara za pojedinačna polja i dugmiće.
Takođe je moguće uvoziti i izvoziti personalizovane stranice u XML formatu između sistemima SiPass integrated.
SiPass integrated daje mogućnost kontrole pratnje (takođe poznata i kao “dvojno starateljstvo”) što znači da pre nego što vrata mogu da se otvore na vratima se moraju provući dve validne kartice. Ova karakteristika može biti veoma korisna u prostorijama sa visokom nivoom osiguranja koja zahteva da gosti i pripravnici budu u pratnji obezbeđenja ili nadređenog.
Oba načina i ovaj sa samoovlašćenjem i ovaj sa nadređenim/pratnjom su dostupni i moguća je konfiguracija vremena kada se sistem ukuljučuje, a kada isključuje i vreme tajmauta.
Ova karakteristika omogućava da se definiše grupa vrata i osigura da kada su jedna vrata u grupi otvorena ni jedna druga ne mogu dase otključaju. Vrata koja se međusobno zatvaraju omogućava kreiranje prostora za zaustavljanje ljude i hermetičko zatvaranje međuprostora koji su često interesantni za upotrebu u medicini, bio tehnologiji, na aerodromima i u ostali slučajevima gde se zahteva visok nivo sigurnosti.
Interfejs za SIMATRIX sistem koji omogućava prebacivanje matrice video snimka od SiPass integrated do SIMATRIX opreme za video nadzor, manuelno ili korišćenjem automatizovanih instrukcija, kreira sveobuhvatniji sistem obezbeđenja.
The SISTORE™ DVR interfejs omogućava da se koriste sva funkcionalnost SISTORE putem SiPass integrated uključujući napredne funkcije kao što su snimak baziran na aktivnostima u sistemu SiPass intergrated i mogućnost premotavanja događaja na jedan klik miša. U zavisnosti od izabranog DVR- a može se koristiti analogna i/ili IP kamera.
SiPass integrated omogućava brz i jednostavan metod promene rada hardverskog uređaja direktno u SiPass intergarated grafičkom korisničkom intrfejsu (GUI). Firmver na svim uređajim koji su povezani se može veoma lako unaprediti, a da se u isto vreme osigura da svi rade na poslednjoj dostupnoj verziji. Sve ovo može da se uradi u samo deliću vremena koji bi bio potreban da se ovo uradi pojedinačno za svaki uređaj, samim tim štedeći vreme i novac.
SiPass integrated može da čita bukvalno svaku Wiegand izlazno baziranu kartičnu tehnologiju, koja omogućava postojećim lokacijama da lako unaprede ili promene namenu (cross-grade) bez dodatnih troškova i maltretiranja oko kupovine novih kartica.
Različite opcije za umrežavanje (LAN/WAN/PSTN) omogućavaju sistemu da se proširi kako bi uključio brojne zgrada i lokacija širom sveta. Veza sa pojedinačnim lokacijama može se osigurati putem redudantnih komunikacijskih puteva (uključujući i GSM modeme) koji se aktiviraju automatski ukoliko se prekine glavna veza.
Za aplikacije koje zahtevaju potpunu dostupnost, moguće je učitati SiPass integrates softver na Marathon everRun FT server. Kao reziltat dobija se sistem koji je u potpunosti imun na pad servera.
SiPass integrated uključuje plan nadogradnje za sledeće Siemens-ove sisteme: CerPass®, SiPass networked, advaNTage i SiPassEntro. Ovi planovi nadogradnje olakšavaju i čine nadogradnju u SiPass integrated isplativom.
Napredno sigurnosno programiranje (ASP) koji postoji u SiPass integrated omogućava operaterima sistema da kreiraju personalizovane, programe namenjenje posebnom prostoru i potom ih lako mogu skinuti na kontrolera/e. Virtualne komponente (zastave, tajmeri i brojači) se mogu inkorporisati u aktivnosti kao pokretači i efekti.


Karakteristike softverskih dodataka

Opcioni sosftverski moduli za SiPass integrated omogućavaju da se sistem kroji tako da zadovolji skoro svaku sigurnosnu potrebu.

Najvažnije karakteristike:

 • Mifare i MifareDESfire kodiranje kartica
 • Napredno upravljanje liftovima
 • Apogee interfejs
 • Centrala za upravljanje API
 • DVR API
 • Interoperabilnost OPC alarma & događaja


Sledeće karakteristike su one koje kupci smatraju najinteresantnijim:

Accordions

Ova opcija omogućava da se sistemu SiPass integrated dodaju Salto oflajn komponente (vrata). Prava kontrole pristupa se u isto vreme mogu dodeliti i onlajn i oflajn komponentama SiPass integrated softvera.
ID kartica sa fotografijom i opcija verifikacije slike poboljšavaju vođenje evidencije o korisnicima kartica olakšavajući hvatanje fotografija i potpisa.
Opcija prosleđivanja poruka omogućava sistemu da automatski šalje prilagođene tekstualne poruke na pejdžer, mobilni telefon ili e-mail adresu ključnog osoblja kad god se desi propust u sistemu obezbeđenja ili neki drugi važni događaji.
Apogee interfejs omogućava integraciju između sistema Apogee Insight upravljanja zgradom i Si Pass intergrated.
Opcija upavljanja posetiocima omogućava da se grafički interfejs koji se koristi kod stalnih korisnike kartica,koristi i za registrovanje posetioca. Moguća je uslikati lice posetioca, kopirati je u postojeći fajl sa slikama, snimiti lične podatke, odštampati karticu i locirati posetioca veoma lako.
Grafičke opcija daje mogućnost da se dizajniraju, uvezu i izrade prilagođene grafičke mape koje koristi obezbeđenje da bi moglo vizuelno baratati stanjem alarma i vršila stalni nadzor nad svim tačkama sistema.
Mifare kartična tehnologija omogućava korišćenje jedne kartice za različite potrebe, uključujući otključavanje vrata i plaćanje za robu i usluge. Zajedno Mifare kodiranje kartica i konfigurisanje profila lica čine jedinstvenu karakteristiku SiPass integrated.
Sistem podržava kodiranje kako 1K tako i 4K Mifare kartica kao i MifareDESfire kartica.
Koristeći softverski interfejs moguće je početi snimanje sa bilo koje kamere jednim klikom miša koristeći prečice za snimanje koje se jednostavno mogu kreirati i postaviti na grafičku mapu. Svi događaji koji se snimaju i njihov status pojavljuju se u realnom vremenu u audit trail-u i mogu se odmah premotati na početak jednostavnim klikom na snimljeni događaj.


Komponente i struktura hardvera

SiPass integrated je u potpunosti prilagodljiv kako bi zadovoljio potrebe organizacije u kojoj je instaliran. Može se podesiti tako da nadgleda samo ulaze, ili i ulaze i izlaze (zabrana naknadnog prolaska), i/ili da kontroliše rad liftova.
Delovi zgrada koji imaju više bezbednosne zahteve od ostalih mogu se osigurati i tehnologijom video nadzora. Sistem SiPass integrated je napravljen korišćenjem različitih hardverskih komponenti: napredne centralne kontrole (poznate kao ACCs i ACC-Lites), moduli za vrata, moduli za signale, čitači i kartice.
Automatski bekap i povraćaj sistemske baze podataka obezbeđuje integritet sistema. Osigurava prenošenje podataka kroz sve puteve za prenos podataka – od kartice za identifikaciju do servera – obezbeđujući uvek visok nivo sigurnosti.Sledeće karakteristik su one koje kupci smatraju najinteresantnijim:

Accordions

AC5102 napredna centralna kontrola (ACC) i AC5200 (ACC-Lite) igraju ključnu ulogu u sistemu SiPass integrated, jer su oni interfejs između SiPass integrated softvera i uređaja na terenu (interfejs moduli čitača, moduli ulaznih tačaka i moduli izlaznih tačaka). AC5200 obezbeđuje gotovo sve funkcije koje ima i AC5102 i oba ova tipa kontrolera mogu se instalirati na istoj lokaciji. Komunikacija između svih kontrolera u sistemu odvija se između uređaja istog nivoa, nezavisno od SiPass servera, pa ukoliko dođe do prekida veze sa serverom, rad sistemana će ostati netaknut.
AC5103 se uglavnom koristi kod većih instalacija dok se AC5200 koristi za manje instalacije. Baziran na SR35i hardveru sistema SiPassEntro, AC5200 može kontrolisati do 8 vrata i veoma je isplativ za korišćenje u ograncima kompanija ili na lokacijama koje su udaljene.
Svaki standardni Wiegand čitač kartica može se instalirati na SiPass integrated, zahvaljujući našem po meri izrađenom Wiegand interfejsu. Čitači u sistemu SiPass integrated mogu se slobodno kombinovati tako da se kreira sistem krojen po meri koji odgovara specifičnim bezbednosnim potrebama svake organizacije, uključujući funkcije kao što su na primer, siguran pristup radu računara, identifikacija vozila i bezgotovinsko plaćanje.
Si Pass integrated je lider na tržištu sa funkciom upravljanja identitetom putem DESfire kodiranja kartica i podrška za Bioscrypt čitača otisaka prstiju. DESfire mogućnost kodiranja omogućava postavljane ključa za primenu DESfire kartica i mapiranje polja korisnika karticau SiPass integrated do fajlova DEFfire kartice. Šablon otiska prsta takođese može kodirati na DESfire kartice.

Struktura sistema SiPass integratedPrimena SiPass integrated

Feleksibilnost, robustnost i superiorna mogućnost proširivanja SiPass integrated osigurava njegovu primenu u gotovo bilo kojoj sredini – velike zgrade sa kancelarijama, vladine agencije, komercijalne prostorije, farmaceutske kompanije i finansijske institucije predstavljaju dobre primere.

Napredna funkcionalnost SIPass integrated može pomoći različitim tipovima organizacija, da prevaziđu probeleme koji se javljaju u realnom životu na različite načine, kao što su:Accordions

SiPass integrated je idealan za kampuse jer veoma lako može upravljati pristupom različitim zagradama sa različitim sigurnosnim potrebama kao i sposobnost da čuva i procesuira veliku količinu podataka koju dobije od korisnika kartica.
U periodima kad su velike gužve kao što je na primer vreme upisa na univerzitet nema nikakvih problema sa dodeljivanjem prava pristupa, izdavanjem brojeva kartica i štampanjavelikog broja kartica, a da u isto vreme komunicira sa sistem u kome se nalazi univerzitetska baza podataka studenata.
Since SiPass integrated je napravljan kako bi upravljao velikom brojem prolaza kroz kontrolu pritupa, i za to predstavlja idealan izbor za aerodrome. Obezbeđuje potpunu kontrolu pristupa i sigurnosna rešenja sa integracijom sa sistemom video nadzora i ostalom infrastrukturom aerodroma.
Jednostavan intervefejs omogućava da obezbeđenje na aerodromu može lako i efektivno nadgledati sistem sigurnosti u svakom trenutku.
SiPass integrated uključuje stanarsku funkcionalnost koja mogućava mnogim kompanijama da koriste isti sistem kontrole pristupa potpuno nezavisno jedan od drugog. Ovo je naročito korisno u sredinama gde se pod istim krovom nalaze stambene jedinice, kancelarije i maloprodajni objekti. Svi nivoi sistema su sposobni da rukuju grupama klijenata.
Postojeće instalacije mogu se integrisati bez problema i korišćenje različitih kartičnih tehnologija takođe nije problem.
Pronaći balans između sigurnosti i pristupačnosti je od ključne važnosti u bolničkoj sredini. Veliki protok ljudi koji postoji u bolnicama i kombinacija prostorija sa jakim i slabim osiguranjem čine sistem kao što je SiPass integrated koji je fleksibilan i lak za upotrebu, očiglednim izborom za kontrolu pristupa.
Sigurnost je od najveće važnosti u proizvodnim ili industrijskim objektima SiPass intergrated doprinosi bezbednosti i zdravlju na radu kontrolišući pristup, omogućavanjem opcije zabrane naknadnog prolaska i vršenjem brojanje lica tako da je lako i brzo napraviti izveštaju vidu spiska za prozivanje i praćenje korisnika kartica u hitnim slučajevima
SiPass integrated je naročito pogodan za zadovoljavanje potreba velikih kompanija koji imaju objekte na različitim mestima. Moguće je upravljati i administriratirazličite lokacije u isto vreme, pravljanjem mrežeSiPass integrated lokacija i povezati ih sa SiPass serverom u kompaniji. Ovo omogućava da se vrši upravljanje pristupom radnika svim povezanim objektima, rukovanje alarmima, slanje ručnih komandi i pregled unetih aktivnosti sa bilo kog mesta.
Struktura SiPass kompanije osigurava da svaka lokacija posebno može auromatski upravljati svojim svakodnevnim sigurnosnim potrebama, a da u isto vreme obezbedi globalnu ključnu tačku za programiranje kontrole pristupa, distribucije podata kao korisnicima kartica i nadzor nakon radnog vremena.


Sledeća generacijaSiemens Mifare čitača kartica

Pored toga što sumodernog dizajna, sledeća generacija Simensovih čitača kartica predstavlja nove dinamične karakteristike OLED displej u cilju pojednostavljivanja instaliranja i funkcionalnost uradu.img

img

Sistem koji je osvojio nagradu

Dizajniran za današnje svetle i čiste enterijere, pritom robustan u radu, naša sledeća generacija Mifarečitača kartica je laka za instaliranje, korišćenje i održavanje. AR4xS sa tastaturom i grafičkim displejom dovodi na najviši nivo korisničko aktiviranje sistema, poruke za pristup i prepoznavanje itd. koja za rezultat ima unapređenu i poboljšanu interakciju sa korisnikom “na vratima”.

Lake konstrukcije i taktičan, intuitivan korisnički interfejs.
Oba modela imaju tri LED indikatora i zvono sa više tonova za audio verifikaciju. Konstrukcija sa svetlima u različitim bojama daje informaciju o statusu pristupa. Može da se konfiguriše tako da prati LED indikatore. Osvetljenost displeja se podešava automatski uz pomoć ugrađenih senzora za svetlo.

Spermni za Near Field Communications (NFC)
Čitači kartica su napravljeni tako da mogu da se koriste i za NFC.

Otporno na vandalizam
Kućište čitača kartica se montira u sklasu sa IK08 zaštitom od vandalizma što obezbeđuje dugovečnost u najsurovijim uslovima.

Spremna integracija sa SiPass integrated
Nova lepeza čitača kartica dizajnirana da radi sa SiPass integrated MP2.5 ili kasnijim modelima. *


 • Laki za instaliranje i održavanje
  Potrebne su samo četiri žice da bi se čitač povezao na sistem. Konfiguracija čitača kartica lako se postiže korišćenjam kartice za konfiguraciju.

 • Alatka za kreiranje 3CT kartice za konfiguraciju
  Sa 3CT je lako konfigurisati svetleću konstrukciju, LED, zvono, pozadinsko svetlo na tastaturi, podesiti adresu čitača i definisati koji će se svi profile kartica očitavati u čitaču.


Podrška poslednjoj Mifare kartičnoj tehnologiji
Tehnologija pametnih kartica je prihvaćena kao podrška za poslednje Mifare kartice uključujući očitavanje kartica Mifare Classic (UID, S/B) 1k i 4k bajtnihkao i Mifare Plus (UID) 2k i 4k bajatai MifareDESFire EV1 (UID, primena/fajl) 2k, 4k i 8k bajtnihkartica.


Sledeća generacija čitača kartica – karakteristike

 • Atraktivan moderan dizajn čiste forme
 • Laki za korišćenje i instaliranje (sa kako fizičkog stanovišta tako i sa stanovišta konfiguracije sistema)
 • Podržan od strane SiPass integrated MP 2.5 ili kasnijih modela
 • Sposobnost čitanja poslednje Mifare tehnologije
 • Otporan na vandalizam
 • Mogućnost izbora između čitača katrica sa tastaturom i displejom ili samo čitač kartica
 • Dostupan sa grafičkim OLED displejom


*SiPass integrated podržava izmešane instalacije novih čitača karticasa AR618x-MX/MS/MT čitačima kartica, ali ne na istom interfejsu za čitače. Prilikom pokretanja, kupci koji koriste verzije starije od MP 2.60 SP3 mogu dobiti unapređeni Firmver koji je dostupan kao deo pokretanja čitača kartica.